Texty

„Já jsem“ a tvůrčí duchovní síly - Rudolf Steiner

21/06/2013 12:27
„Já jsem“ a tvůrčí duchovní síly   Kdo usiluje o esoterní vývoj, tomu musí být především jasno, že v jistých nejjednodušších větách je skryta síla, která působí tím, že žák dá těmto větám žít ve své duši. Nevystihne to pravé, kdo chce takové věty pochopit jen rozumem. To potom...

Základní kámen

24/12/2012 17:00
Základní kámen   I.   Lidská duše! Ty žiješ v údech, které tebe nesou světem prostoru do moře bytosti ducha; na ducha se rozpomínej v hlubinách duše, kde ve vládnoucím bytí Stvořitele světů povstává vlastní já v božském Já, a ty budeš vpravdě žít ve světové bytosti...

Myslím své myšlenky

29/09/2012 18:00
Myslím své myšlenky. Já jsem myšlenka myšlená hierarchiemi kosmu. Moje věčná bytost pozůstává v tom, že myšlení hierarchií je věčné. A když budu jednou domyšlen jednou z kategorií hierarchií, pak budu předán – (jako lidská myšlenka učitelem je předávána žákovi) – kategorii jiné, aby mne...