Myslím své myšlenky

29/09/2012 18:00

Myslím své myšlenky.

Já jsem myšlenka

myšlená hierarchiemi kosmu.

Moje věčná bytost pozůstává v tom,

že myšlení hierarchií

je věčné.

A když budu jednou domyšlen jednou z kategorií hierarchií,

pak budu předán –

(jako lidská myšlenka

učitelem je předávána žákovi) –

kategorii jiné,

aby mne tato v mé věčné, pravé bytosti

myslila dále.

Tak pociťuji sebe

v myšlenkovém světě kosmu.

Rudolf Steiner