Základní kámen

24/12/2012 17:00

Základní kámen

 

I.

 

Lidská duše!

Ty žiješ v údech,

které tebe nesou světem prostoru

do moře bytosti ducha;

na ducha se rozpomínej

v hlubinách duše,

kde ve vládnoucím bytí

Stvořitele světů

povstává vlastní já

v božském Já,

a ty budeš vpravdě žít

ve světové bytosti člověka.

 

Neboť vládne duch Otce výšin

vyvolávající bytí v hlubinách světů;

Vy, duchové sil,

dejte zaznít z výšin,

co v hlubinách najde ozvěnu;

a co praví:

Z božství pochází lidské bytí.

To slyší duchové východu, západu, severu i jihu;

I lidé nechť to slyší!

 

 

II.

 

Lidská duše!

Ty žiješ v tepu srdce a plic,

který tě vede rytmem času,

k cítění bytosti vlastní duše;

o duchu rozjímej

v duševní rovnováze,

kde proudící

světové tvůrčí činy

spojují vlastní já

se světovým Já,

a ty se budeš vpravdě cítit

v duševním působení člověka.

 

Neboť vládne v okruhu vůle Kristova

omilostňujíc duše ve světových rytmech.

Vy, duchové světla,

dejte z východu rozžehnout tomu,

co se utváří na západě;

a co praví:

V Kristu smrt stává se životem.

To slyší duchové východu, západu, severu i jihu;

I lidé nechť to slyší.

 

 

III.

 

Lidská duše!

Ty žiješ v klidu hlavy,

která tobě ze základů věčnosti

odhaluje myšlenky o světě;

na ducha nazírej

v klidu myšlenek,

kde věčné cíle Bohů

darují vlastnímu já

světlo bytosti světů

k svobodnému chtění,

a ty budeš vpravdě myslet

v základech lidského ducha.

 

Neboť vládnou světové myšlenky Ducha

v bytosti světů snažně prosíce o světlo:

Vy, duchové duší,

vyprosit dejte z hlubin,

co bude vyslyšeno na výšinách;

a co praví:

ve světových myšlenkách Ducha probouzí se duše.

To slyší duchové východu, západu, severu i jihu:

I lidé nechť to slyší.

 

 

IV.

 

Na rozhraní věků

vstoupilo světlo Ducha světů

do proudu pozemského bytí.

Noc – temno

dovládly;

jasné denní světlo

zazářilo do lidských duší;

světlo,

které zahřívá

prostá srdce pastýřů;

světlo,

které osvěcuje

moudré hlavy králů.

 

Božské světlo,

Kriste – Slunce,

zahřej

naše srdce,

osvěcuj

naše hlavy,

nechť dobré je,

co zakládáme

ze srdce

a co chceme

svou hlavou

cílevědomě vést.

 

(Mantrická báseň  „Základní kámen“, zazněla na Vánočním sjezdu“ od Rudolfa Steinera  při založení celosvětové Všeobecné anthroposofické společnosti  25. l2. l923 v Dornachu.)