Spolupráce ve sféře jevištního umění,

Spolupráce těch, jež profesně působí v oblasti umění,

s těmi, kteří se teprve umění dotýkají,

Spolupráce jednotlivců i skupin,

Tvorba a utváření uměleckých projektů,vystoupení i seminářů,

věnovaných zejména Eurytmii a vším uměleckým s ní spjatým.

O nás

Lenka Neradilová

Eurytmie, Vedení a utváření uměleckých projektů, Tvořivá řeč, Divadelní techniky, Taneční a pohybové umění v terapii.  

Roland Seibt

Eurytmie, Léčebná Eurytmie, Regie, Divadelní a jevištní techniky, Tvořivá řeč a výrazové prostředky, Semináře a vzdělávání v uměleckých směrech, Umělecká terapie, Vedení a utváření uměleckých projektů, Bojové techniky v uměleckém použití, Semináře k filosofii, antroposofii.

Perla Perpetua Voberová

Eurytmie, Operní zpěv a zpěv dle metody Werbeck, Vyučování hudební nauky a zpěvu, Divadelní a Pohybové techniky, Psychologie   Perla Perpetua Voberová absolvovala operný spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Heleny Ševčíkovej. Šesť rokov navštevovala súkromné hodiny...

Eurytmie a pohybová umění

Dagmar Skalská

Absolvovala Eurytmické studium v Hamburku, vyučuje eurytmii na WŠ v Semilech. Spolupráce na eurytmickém projektu Ve světle a teple světa 2013 v Semilech.

Durga Arya

Kathak tanečnice, její vzdělávání začalo již v 5 letech, v Evropě patří mezi špičkové tanečnice Kathaku, vyuka Kathaku a Bollywood tance. Spolupráce na uměleckém projektu ve Witten Annenu 2009 . s tématem staré a nové chrámové tance a jejich tranformace...

Eva Glavova

Absolvovala eurytmické studium v Bratislavě, pod záštitou eurythmea v Dornachu a eurytmické školy v Norimberku, spolupráce na projektu O Slovanství...

Eva Kováčová

Studuje 3-letý obor Eurytmie, Umeni,Estetika v Akademii Sociálního Umění Tabor v Praze. Spolupráce na eurytmickém projektu v Praze 2013 ...k hvězdám promlouvajíc... Věnuje se i divadelním aktivitám taktéž pod záštitou Akademie Sociálního Umění Tabor.

Franka Neutz

Absolvovala eurytmické studium pod záštitou Freiburg/Dornach, příležitostná spolupráce na eurytmických projektech. Momentálně se věnuje péči o staré osoby v antropozofickém institutu ve Freiburgu.

Johanna Roth

Absolvovala eurytmické studium v Dornachu pod vedení paní Ley van der Paals, celoživotně se věnuje eurytmii v nejrůznějších podobách (umělecké projekty, vzdělávání a semináře), zvláště s osobitým vztahem ke slovanskému prostředí (projekty v Rusku, Ukrajině, Čechách a Moravě, Polsku atd...)....

Marie van der Loo

Absolvovala eurytmické studium v Berlíně, momentálně vyučuje eurytmii na WŠ v Semilech. Spolupráce na eurytmickém vystoupení Ve světle a teple světa v Semilech 2013.

Michaela Dostalová

Léčebná eurytmiska s vlastní klientelou, specializuje se především na děti a starší. Přednášky a výuka k tématu Eurytmie a antroposofie. Spolupráce též na uměleckých projektech. Má přímý vztah k původnímu utváření Eurytmie v Českých zemích (její teta byla první léčebnou eurytmistkou v Čechách)....

Regina Ludmila Kejdová

Malířka, svobodně působící umělkyně, se zájmem o sociální oblast a umělecké působení v ní, spolupráce s různými nadacemi, zájem a podpora Intuitivní pedagogiky a Waldorfské pedagogiky, sebevzdělávání v oblasti malířství, plastiky, pohybových technik, eurytmie, tvořivé řeči a terapeutického užití...

Věra Janebová

Absolvovala eurytmické studium v Praze pod záštitou školy v Norimberku, momentálně vyučuje eurytmii ve WMŠ na Petřinách a také na waldorfské škole na Dědině, kde vede také Dramatický kroužek. Zájem o různé taneční a divadelní techniky. Spolupráce na eurytmickém projektu v Praze 2013 ...k hvězdám...

Zdena Nesvadbová

bsolvovala eurytmické studium v Den Haagu, dlouholetě působí jako učitelka ve waldorfské škole v Semilech, nyní též studuje Arteterapii pod záštitou Akademie Tabor v Praze. Spolupráce na projektech Ve světle a teple světa v Semilech 2013 a ...k hvězdám promlouvajíc 2013...

Hudební umělci a korepetice

Dušan Šujan

Pianista, korepetitor, skladatel s dlouholetou spoluprácí s Perlou Voberovou. Doprovází nás při projektech na Slovensku (Pezinek 2012, O Slovanství 2014, 2015)

Hans Fuhlbom

Pianista s vlastním uměleckýcm sdružením, profesor na Freiburgské univerzitě - Hudební teorie. Spolupráce na umělecko-pohybových projektech v roce 2011 a sérii eurytmických vystoupení v Praze: v divadle Kampa, v Anežském klášteře, v prostorách Písecké brány. Momentálně příprava...

Veronika Čechová

Pianistka a korepetitorka, spoluutváření eurytmických hodin na Waldorfském Lyceu v Praze, spoluúčast na Eurytmickém vzdělávání v Čechách (a na Moravě). Spolupráce na většině předešlých eurytmických vystoupeních a vystoupení na Forum Eurythmie Witten Annen 2011.

Přednes, recitace a tvořivá řeč

Adam Boržič

Svobodně tvořící umělec, převážně v oblasti poezie a filozofie. Básník a recitátor. Spolupráce na sérii eurytmických vystoupení v Praze 2011: v divadle Kampa, v Anežském klášteře, v prostorách Písecké brány. Autor jedné z předvedených básní.

Daniela Elčíková

Spolupráce na projektech ve slovenském jazyce. Účast na eurytmickém vystoupení na Fórum Eurythmie Witten Annen 2011 v Německu, sérii uměleckých pohybových vystoupení v Praze 2011: v divadle Kampa, v Anežském klášteře, v prostorách Písecké brány; eurytmickém vystoupení na esoterním Festivalu v...

Frank Erhard Boudiba

Docent pro Tvořivou řeč, Dramatický kurs Rudolfa Steinera, jiné divadelní techniky (hlavně Stanislawsky a Čechov), výuka Bother a Lohelland gymnastiky, specializace na Mysterijní dramata Rudolfa Steinera (představitel Johannese), docent pro Tvořivou řeč a Divadlo na Institutu ve Witten-Annenu (DE)...

Hans-Ulrich Ender

Docent pro Tvořivou řeč, dramatický kurs Rudolfa Steinera, jiné Divadelní techniky a také výuka boje v dramatickém využití, tvorba samostatných uměleckých projektů, činný v sdružení Projekt Fabrika (DE). Spolupráce u vzniku projektu Roz'Hraní a předcházejících projektech (Memento Morti I. a II.,...

Peter Veselý

Recitace ve slovenštině a němčině, věnuje se též studiu Tvořivé řeči. Organizace a logistika projektů.Momentálně působí převážně v Čechách a na Slovensku. Spolupráce na sérii eurytmických vystoupení v Praze 2011: v divadle Kampa, v Anežském klášteře a v prostorách Písecké brány.

Osvětlení a technická pomoc

David Šeterle

Student oboru Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapei na Akademii Tabor v Praze, pomohl nám s osvětením eurytmického vystoupení v prostorách Antroposofické společnosti v Praze 2013 v projektu ...k hvězdám promlouvajíc...

Diethard Bastien

Osvětlení, světelná eurytmie, momentálně působí jako osvětlovač pro Märchenbühne (jevištní soubor věnující se pohádkám) Eurythmea Stuttgart. Dlouholetá spolupráce s Rolandem Seibtem. Osvětlení série eurytmických vystoupení v Praze 2011: v divadle Kampa, v Anežském klášteře,v prostorách Písecké...

Nadace a sdružení

LOGOS Verein

Realizace společných uměleckých projektů, zaměřených na Eurytmii, Divadlo a Tvořivou řeč.