2016'12 "Dionýsské formy - vztah Já,Ty,...On,Ona,Ono" - Liberec/ČR

Zveme Vás na seminář hláskové eurytmie

"Dionýsské formy - vztah Já,Ty,...On,Ona,Ono"

a jejich vztahy ve formách, 

průpovědi Angela Silesia, 

rytmy a vztah forem k prostoru

 

3.prosince 2016

Liberec/ČR