2016'04 "Souhlásky, vázání slabik" - Liberec/ČR

Zveme Vás na seminář hláskové eurytmie

"Souhlásky, vázání slabik"

2.dubna 2016

Liberec/ČR