2016 Eurytmické vystoupení: Od súmraku do svitania - Cap á l'Est, Bánská Štiavnica/SR

2016 Eurytmické vystoupení: Od súmraku do svitania - Cap á l'Est, Bánská Štiavnica/SR

Eurytmické vystoupení:

Od Súmraku do svitania

Prezentace Eurytmie: 

Hranica medzi duchovnosťou a pozemskosťou 

v rámci festivalu 

Cap á l'Est

Bánská Štiavnica/SR

15.08. 2016 17:00